Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Health Investment is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu en zet zich actief in om de invloed van haar activiteiten op het milieu te beperken. We richten ons op de terreinen waar onze impact het grootst is en werken samen met leveranciers en partners.

De samenleving gaat ervan uit dat het bedrijfsleven zijn activiteiten op een verantwoorde wijze uitvoert. Daarnaast beoogt de Health Investment met al haar activiteiten waarde toe te voegen aan zowel de samenleving, haar leden als de organisatie zelf. Dit zogenaamde ‘win-win-win’-principe wordt nagestreefd door het nemen van een voortrekkersrol op de terreinen waar zij actief is (wil zijn).

Het maatschappelijke karakter is dus belegd in de gehele organisatie, zowel in de Health Investment-statuten als in de bedrijfsstrategie voor de komende jaren. Binnen deze kaders is ook een intern MVO-beleid ontwikkeld. Health Investment vindt het namelijk belangrijk dat onze maatschappelijke doelstellingen doorklinken in onze eigen bedrijfsvoering. Het MVO-beleid zorgt ervoor dat de waarden ‘sociaal, duurzaam en milieu’ in de interne processen worden gewaarborgd, de prestaties worden gemonitord en waar wenselijk bijgestuurd.