Zorggroepen

Tweedaagse huisartsen nascholingen

  • 10 data & locaties
  • Deelnemersbijdrage: € 265,-
  • Doelgroep: huisartsen
  • Accreditatie: 10 uur bij Accreditatie Bureau Cluster 1

Tweedaagse Huisartsen nascholingen 2018

Inhaleren 3.1

  • Verschillende data en locaties
  • Deelnemersbijdrage: in overleg
  • Doelgroep: longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en apothekersassistenten
  • Accreditatie: 3 uur bij  NVvPO, SANA, VSR en Kwaliteitsregister V&V

Inhaleren 3.1 - Praktijkondersteuners en Apothekersassistenten